Pianoles voor alle leeftijden

Op zoek naar een muzikale uitdaging?

 

Als pianoleraar en concertpianist woonachtig te Eersel, ga ik graag die uitdaging met u aan.

 

Jarenlange ervaring met het geven van pianoles heeft geleid tot een eigen lesmethode met zeer goede resultaten.

 

Hierdoor kan ik u of uw zoon/dochter, ongeacht muzikale achtergrond, op weg helpen naar vrij musiceren op de piano.

 

Als u nog niet weet wat u wilt is een kosteloze en vrijblijvende kennismakingsles in Eersel altijd mogelijk!

 

Dit kan uw ambities mogelijk verhelderen en u over de streep halen om de uitdaging aan te nemen.

Voor kinderen

Voor kinderen is de  leeftijd van 7 à 8 jaar het meest geschikt om met pianoles te beginnen.

 

Maar wanneer er een bijzondere motivatie aanwezig is, kan uw zoon of dochter ook eerder beginnen.

Voorwaarde is dan wel dat er thuis een zekere begeleiding is.

 

Natuurlijk is het gunstig wanneer uw kind al enigszins vertrouwd is met de pianoklank.

 

Maar dit is niet per se nodig, evenmin als een bijzondere aanleg.

 

Het belangrijkste is dat uw kind er zin in heeft!

 

Wilt u uw zoon/dochter aanmelden?

 

Maak dan direct een afspraak voor een nadere kennismakings(les) bij mij thuis in in Eersel.

Voor volwassenen

Pianoles is zeker niet alleen iets voor kinderen.

 

Mijn ervaring is dat ook op latere leeftijd met succes pianoles gevolgd kan worden.

 

En wellicht heeft u vroeger ooit pianoles gehad, en wilt u het weer oppakken.

 

Of u wilt een lang gekoesterde wens in vervulling laten gaan, omdat u er nu eindelijk de tijd voor heeft.

 

Pianospelen kan  in het gestresste bestaan van tegenwoordig ook nog een heilzame werking hebben.

 

Het kan rust en ontspanning geven, wanneer u zich focust op klank en beweging en de boel even achter u laat.

 

Neem dus gerust contact op!

Wilt u uitproberen ?

Misschien twijfelt u, ook na een eerste kennismaking, of pianospelen wel iets voor u is
en/of kunt u niet overzien of het in te passen is in uw agenda.

 

Dan kunt u altijd een aantal lessen nemen om het te ervaren.

U kunt een of twee maanden uitproberen en daarna altijd weer stoppen zonder financiële consequenties.

 

Ook kan een aantal lessen in onderling overleg worden afgesproken.