Pianoles voor alle leeftijden

Op zoek naar een muzikale uitdaging?

 

Als pianoleraar en concertpianist woonachtig te Eersel, ga ik graag die uitdaging met u aan.

 

Jarenlange ervaring met het geven van pianoles heeft geleid tot een eigen lesmethode met zeer goede resultaten.

 

Ook u kan ik, ongeacht uw muzikale achtergrond, verder helpen op weg naar vrij musiceren op de piano.

 

Als u nog niet weet wat u wilt is een kosteloze en vrijblijvende kennismakingsles in Eersel altijd mogelijk!

 

Dit kan uw ambities mogelijk verhelderen en u over de streep halen om de uitdaging aan te nemen.

Voor kinderen

De leeftijd van 7 à 8 jaar is het meest geschikt om met pianoles te beginnen.

 

Wanneer er een bijzondere motivatie aanwezig is, kan uw zoon of dochter ook eerder beginnen.

 

Voorwaarde is dan wel dat er thuis begeleiding door (een van) de ouders is.

 

Natuurlijk is het gunstig wanneer uw kind al enigszins vertrouwd is met de pianoklank.

 

Maar dit is niet per se nodig, evenmin als een bijzondere aanleg.

 

Het belangrijkste is dat uw kind er zin in heeft!

 

Wilt u uw zoon/dochter aanmelden?

 

Maak dan direct een afspraak voor een nadere kennismakings(les) bij mij thuis in in Eersel.

Voor volwassenen

Pianoles is zeker niet alleen iets voor kinderen.

 

Mijn ervaring is dat velen ook op latere leeftijd met succes pianoles volgen.

 

Wellicht heeft u vroeger pianoles gehad, en wilt u deze hobby weer oppakken?

 

Of wilt u een lang gekoesterde wens in vervulling laten gaan, omdat u er nu eindelijk de tijd voor heeft?

 

Bovendien kan pianospelen in het gestresste bestaan van tegenwoordig ook nog een heilzame werking hebben.

 

Het kan rust en ontspanning geven, wanneer u zich focust op klank en beweging.

 

Neem dus gerust contact op!

Voor professionals

Remmingen en blokkades in het pianospel kunnen met name voor de professionele musicus een grote belemmering zijn om vrij te musiceren.

 

Mijn werkwijze is erop gericht verkrampingen in houding en beweging op te sporen en deze vervolgens weg te nemen.

 

Zo ontstaat er een ‘herprogrammering’, en kan de vrijheid van muzikale beleving en uitdrukking worden teruggevonden.

 

Herkent u zich in het bovenstaande en wilt u er iets aan doen? Neem dan gerust contact op voor een plan op maat.