• Ik probeer zo flexibel mogelijk te zijn bij de lesafspraken.

 • Lestijd en lesduur worden in onderling overleg afgesproken.

 • Betaling dient aan het begin van de maand te geschieden.
   
 • Verzuimde lessen kunnen in overleg worden ingehaald.

 • Wanneer door omstandigheden van mijn kant een les uitvalt, hoeft de leerling niet te betalen.

 • Voor verzuimde lessen die niet worden ingehaald geldt een gedeeltelijke doorbetaling
  (zie kosten bij verzuimde lessen)

 
            De lessen vinden plaats van maandag t/m vrijdag.
 

 • U kunt op elk gewenst moment in het lopende jaar in- én uitstappen.

 • Er is altijd gelegenheid voor een vrijblijvende en kosteloze kennismaking / proefles.

 • De opzeggingstermijn voor de pianolessen is één maand.