De lessen

Belangrijk om te weten !
Er is geen theoretische vooropleiding of bijzondere aanleg nodig om met pianoles te beginnen!

 

De belangrijkste pijlers van mijn lesmethode zijn:

 

Ontspanning                                              Voor zoveel mogelijk plezier in het pianospelen is een optimale fysieke ontspanning gewenst.
                                                                       Daarom besteed ik veel aandacht aan houding en beweging tijdens het pianospelen.


Uit het hoofd spelen                                 D
e leerling raakt vertrouwd met uit het hoofd spelen.
                                                                       Hij of zij leert ervaren dat de noten slechts een 'kapstok' zijn om muziek te maken.


Muziek en techniek gaan samen 
        De oefeningen komen steeds voort uit de muziek zelf.
                                                                       Deze 'geïntegreerde aanpak' werkt motiverend en leidt tot veel snellere resultaten.

 

Leren studeren                                          De pianoles is niet alleen het overhoren van het huiswerk, maar is ook een studieles
                                                                       zodat men thuis zo effectief mogelijk leert te studeren in de vaak beperkte tijd die er beschikbaar is.

 
  Wil je meer weten over thuis studeren? Lees dan  'hoe studeer ik? ' 

Wat voor muziek wordt er gespeeld?

In mijn lespraktijk in Eersel houd ik  zoveel mogelijk rekening met de muzikale smaak en voorkeur van de leerling.

       Die muzikale smaak en voorkeur ontwikkelen zich bij het jonge kind pas na verloop van een aantal jaren.

 

Oudere kinderen en volwassenen hebben vaak al een bepaalde voorkeur voor de muziek die ze graag willen spelen.

 Ik houd daar zoveel  mogelijk rekening mee bij de keuze van de pianomuziek.

 

Verder maak ik voor mijn leerlingen regelmatig arrangementen op van populaire en klassieke nummers,
die ze graag willen spelen.