Ik ben geboren in Sneek en heb mijn opleidingen als pianist gevolgd aan het Muzieklyceum te Zwolle en het Conservatorium te Groningen.

In Groningen heb ik mijn studie afgerond met het solodiploma piano, waarvoor ik cum laude geslaagd ben.

Hierna heb ik lessen en masterclasses gevolgd bij bekende pedagogen in binnen- en buitenland.

 

In het verleden heb ik regelmatig opgetreden in pianorecitals en concerten gegeven in samenwerking

met instrumentale en vocale musici in de regio en elders in het land. 

 

Daarnaast ben ik jarenlang werkzaam geweest als pianodocent op diverse muziekscholen

en heb sinds 1993 heb ik een privé-praktijk te Eersel, gelegen in de mooie Brabantse Kempen, ten westen van Eindhoven.

 

Het geven van pianoles is altijd een passie van mij geweest.

En ik zie het als mijn roeping om bij de pianoleerlingen, ongeacht aanleg en niveau,   

een organische ontwikkeling van het pianospel te bevorderen.

 

Dit komt mede voort uit mijn ervaringen met het gebrekkige onderricht op muziekschool en conservatorium.

 

In de loop van de vele jaren heb ik als pianist en musicus een ontwikkeling doorgemaakt 

die ik van tevoren niet had kunnen vermoeden.

Ik ben hierdoor 'ervaringsdeskundige' geworden, d.w.z. dat ik de ontwikkeling  van het pianospel bij mijn leerlingen

van binnenuit kan volgen, omdat ik weet wat het betekent allerlei moeilijkheden tegen te komen en die vervolgens te overwinnen.

 

Daardoor kunnen mijn leerlingen veel verder komen dan ze zelf vermoeden van tevoren.

 

Bovendien is het de wederzijdse bevruchting van 'ervaringsdeskundige' en het lesgeven

die heeft geleid tot een lesmethode die afwijkt van de gebruikelijke in 'pianoland'. 

 

In deze lesmethode staan de ontwikkeling van het muzikale gehoor en de sensomotorische  vaardigheid centraal.

 

In tegenstelling tot de traditionele pianomethode ga ik niet primair uit van het noten lezen.

Leesvaardigheid is belangrijk en dient bevorderd te worden, maar er slechts één van de pijlers.

 

Het noten lezen blijkt heel vaak een remmende factor te zijn in het pianospel, maar dit zegt niets over iemands muzikaliteit !

 

Daarom wordt er veel aandacht besteed aan het uit het hoofd spelen en het vertrouwd raken met het toetsenbord,

en vervolgens de integratie hiervan met het muzikale gehoor en het noten lezen (feed back).

 

Uit het hoofd spelen is een essentieel onderdeel voor de ontwikkeling van het muzikale gehoor.


Dit zorgt voor een veel grotere vrijheid in het pianospelen musiceren en dus veel meer plezier,

omdat men  is niet meer voortdurend afhankelijk is van het noten lezen.


Om dit te bereiken heb ik een specifieke studiewijze voor de leerling ontwikkeld,

die tot veel betere resultaten leidt dan gebruikelijk.